ISO 14001:2015

NOWA NORMA | SKUTECZNA STRATEGIA PRZEJŚCIA
Nowa norma zapewnia organizacjom ramy do działań, które mają na celu ochronę środowiska, przy jednoczesnym uwzględnianiu potrzeb społeczno-ekonomicznych. Głównym założeniem rewizji jest ukierunkowanie na praktykę biznesową oraz udostępnienie zbioru uniwersalnych i stabilnych wymagań na przynajmniej 10 następnych lat. Dowiedz się więcej
WYPEŁNIJ FORMULARZ I ZAPYTAJ O OFERTĘ Zostaw swój kontakt, oddzwonimy!

Jakie są nawjażniejsze zmiany w ISO 14001?


Struktura HLS
Struktura normy ISO 14001:2015 jest zgodna ze strukturą High Level Structure, jednolitą dla wszystkich systemów zarządzania ISO - ma to na celu spójną prezentację wymagań oraz łatwiejsze zintegrowanie różnych norm w jeden system zarządzania.

Zarządzanie ryzykiem
Zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem zostały dopracowane dla większej kontroli i redukcji obciążenia środowiskowego. Zarządzanie aspektami środowiskowymi jest związane nie tylko z ryzykiem, ale także z szansami dla organizacji.

Cykl życia
Myślenie w perspektywie cyklu życia umożliwia organizacji identyfikację wpływów na środowisko na każdym etapie od projektowania do finalnego produktu. Sprzyja to innowacyjnemu podejściu do projektowania wyrobów o charakterystyce nie tylko użytkowej ale i przyjaznej środowisku.

Czynnik SZŚ
Organizacja powinna określić zewnętrzne i wewnętrzne czynniki, które mają znaczenie dla celów i wpływają na jej zdolność do osiągnięcia zamierzonych wyników SZŚ. Do czynników tych należą m.in. warunki środowiskowe, na które organizacja może mieć wpływ, lub które mogą mieć wpływ na organizację.

Kadra kierownicza
Nowa norma wymaga większego zaangażowania najwyższego kierownictwa i wzmacnia rolę wyższej kadry kierowniczej. Dzięki temu odpowiedzialność za system nie będzie spoczywała już na jednej osobie pełnomocnika.

Interesariusze
Rewizja wzmacnia koncepcję zarządzania relacjami z interesariuszami organizacji. Istotna jest identyfikacja potrzeb i oczekiwania zainteresowanych stron, które mogą wpłynąć na osiągnięcie zamierzonych celów i zwiększać prawdopodobieństwo odniesienia zrównoważonego sukcesu.

Dokumentacja
Nowa norma przykłada mniejszą wagę do dokumentacji SZŚ. Obowiązek dokumentowania koncentruje się na celach określonych działań (optymalizacja działań, minimalizacja ryzyka), a nie na nakazie dokumentowania procedur.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PRZEJŚCIA?

Krok 1

Przeszkól kluczowy personel (osoby odpowiedzialne za środowisko, audytorzy wewnętrzni, najwyższe kierownictwo).

Krok 2

Dostosuj procesy zarządzania i zadbaj o ich zgodność.

Krok 3

Zintegruj systemy zarządzania i uaktualnij dokumentację.

Krok 4

Opracuj kluczowe wkaźniki skuteczności oraz monitoruj działania, które są źródłem znaczących oddziaływań na środowisko.

Krok 5

Dokonaj ustaleń dotyczących przejścia na nową normę przy założeniu minimalizacji i optymalizacji procedur.

Krok 6

Otrzymaj nowy certyfikat ISO 14001:2015.

Audyt przejścia podczas audytów planowanych / audytów nadzoru

na czym to polega ?

  • Wymagania związane z przejściem są weryfikowane jako część audytu wynikającego z planu, tzn. w czasie audytu nadzoru lub recertyfikacji.
  • W czasie trwania takiego audytu poddaje się ocenie zgodności z nową normą, jak i pozostałymi wymogami.

kiedy należy przeprowadzić procedurę przejścia?

  • W momencie uzyskania stanu gotowości, po dokonaniu wszystkich niezbędnych zmian.
  • W czasie planowanego przyszłego audytu nadzoru lub audytu recertyfikującego.

UWAGA: Certyfikat uzyskany w trakcie audytu nadzoru będzie obowiązywał zgodnie z aktualnym cyklem certyfikacyjnym klienta.

Jakie są korzyści?

  • Nie ma potrzeby przeprowadzania osobnego, dodatkowego audytu.

UWAGA: Jezeli okaże się, że organizacja nie spełnia wszystkich wymagań, zostaną wskazane niezgodności i konieczne będzie ich zamknięcie przed uzyskaniem certyfikatu.

CERTYFIKACJA N 2 dni audytowena zgodność z ISO 14001:2004
N+1 1 dzień audytu nadzoruna zgodność z ISO 14001:2004
N+2 1 dzień audytu nadzoruna zgodność z ISO 14001:2004
RECERTYFIKACJA N+3 Przejściena ISO 14001:2015 będzie wymagało dodatkowych dni audytowych*
Wrzesień 2018Ostateczny termin adaptacji systemu do nowej normy
N = rok pierwszego audytu
* liczba dni audytowych jest zależna m.in. od ilości zatrudnionych osób, czy liczby oddziałów/lokalizacji w firmie

Dlaczego warto wybrać certyfikację
ISO 14001 z Bureau Veritas?

  • Udowodnij swoją zgodność z międzynarodowymi standardami. Dzięki ISO 14001 możesz wykazać wysoki poziom środowiskowej zgodności podczas uczestnictwa w przetargach.

  • Uzyskaj dostęp do nowych rynków lokalnych i globalnych. Zwiększona świadomość zrównoważonego rozwoju daje odpowiedzialnym środowiskowo organizacjom przewagę konkurencyjną zarówno na rynkach lokalnych, jak i międzynarodowych.

    Poprzez certyfikację normy ISO 14001, Twoja organizacja otrzymuje dowód ciągłego zaangażowania w ograniczanie wpływu swoich działań na środowisko.

  • Znak, który pokazuje zaangażowanie organizacji w dążenie ku doskonałości. Znak certyfikacyjny Bureau Veritas Certification jest rozpoznawalny i ceniony na całym świecie jako symbol niezawodności, zaufania oraz zrównoważonego rozwoju.

Usługi komplementarne


Szeroki wachlarz usług szkoleniowych, w tym:

Kursy rejestrowane w IRCA:
 

Audytor Wiodący SZŚ ISO 14001:2015 (5 dni) więcej >>
Audytor Wiodący SZŚ ISO 14001:2015 (3 dni) więcej >>
Kurs rewizyjny Audytor Wiodący ISO 14001:2015 więcej >>

Kursy doskonalące dla audytorów:

Praktyczna Interpretacja Wymagań ISO 14001:2015 więcej >>
Audytor Wewnętrzny SZŚ ISO 14001:2015 więcej >>
Audytor Wewnętrzny Systemów Zintegrowanych więcej >>
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania więcej >>
Techniki audytu więcej >>
Środowiskowa Ocena Cyklu Życia więcej >>
Okresowa ocena zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie SZŚ więcej >>

Webinary:
 

Zmiany w normie ISO 14001 więcej >>

Skontaktuj się z naszym biurem


Pobierz bezpłatny przewodnik po nowej normie ISO 14001:2015 i dowiedz się jak w pełni wykorzystać zmianę