ISO 9001:2015

NOWA NORMA | SKUTECZNA STRATEGIA PRZEJŚCIA Norma dotycząca systemu zarządzania jakością ISO 9001
została poddana w 2015 roku korekcie, której głównym
celem jest wzrost konkurencyjności firm wdrażających
systemy ISO.
Dowiedz się więcej

wypełnij formularz i zapytaj o ofertę certyfikacji

Zostaw swój kontakt, oddzwonimy!

najważniejsze zmiany w nowej normie ISO 9001?

center-block

Jednolita struktura HLS

Ujednolicona nadrzędna struktura HLS (high level structure), spójna dla wszystkich norm ISO, ułatwiająca przyłączenie więcej niż jednej normy do systemu zarządzania
center-block

Przystępny język

Przystępny język i mniej sformalizowane wymogi ułatwiają wdrożenia w różnych typach organizacji – szczególnie u usługodawców
center-block

Analiza ryzyka

Jednoznaczne wymagania zorientowane na osiąganie założonych celów i ciągłe doskonalenie
center-block

Ukierunkowanie na biznes

Ukierunkowanie na biznes nowej normy skoncentrowanej na uzyskaniu wyższej satysfakcji klientów dzięki wysokiej kulturze pracy oraz jakości wytwarzanych wyrobów
center-block

Elastyczne podejście

Mniej wymogów dotyczących procedur i dokumentacji. Zyskujesz większą swobodę podczas planowania i wdrażania systemu jakości
center-block

Uwzględnienie kontekstu

Uwzględnienie kontekstu organizacji pozwala identyfikować potrzeby wszystkich zainteresowanych stron, a przez to obierać nowe kierunki rozwoju
center-block

Zarządzanie wiedzą

Zarządzanie wiedzą mające na celu zapewnienie efektywnej komunikacji wewnętrznej i wymiany doświadczeń gromadzonych przez organizację
center-block

Zaangażowanie kierownictwa

Większe zaangażowanie najwyższego kierownictwa w kształtowaniu świadomości pracowników dotyczącej jakości oferowanych wyrobów i usług

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PRZEJŚCIA?

Krok 1

Przeszkól kluczowych członków zespołu (kierownicy działów jakości audytorzy wewnętrzni, dyrektor generalny).

Krok 2

Dostosuj procesy zarządzania i zadbaj o ich zgodność.

Krok 3

Dokonaj integracji elementów pozostałych systemów zarządzania i zaktualizuj dokumentację.

Krok 4

Nadzoruj przebieg nowych procesów. Twórz i analizuj nowe mierniki procesów. Podejmuj odpowiednie działania.

Audyt przejścia podczas audytów planowanych / audytów nadzoru

na czym to polega ?

 • Wymagania związane z przejściem są weryfikowane jako część audytu wynikającego z planu, tzn. w czasie audytu nadzoru lub recertyfikacji.
 • W czasie trwania takiego audytu poddaje się ocenie zgodności z nową normą, jak i pozostałymi wymogami.

kiedy należy przeprowadzić procedurę przejścia?

 • W momencie uzyskania stanu gotowości, po dokonaniu wszystkich niezbędnych zmian.
 • W czasie planowanego przyszłego audytu nadzoru lub audytu recertyfikującego.

UWAGA: Certyfikat uzyskany w trakcie audytu nadzoru będzie obowiązywał zgodnie z aktualnym cyklem certyfikacyjnym klienta.

Jakie są korzyści?

 • Nie ma potrzeby przeprowadzania osobnego, dodatkowego audytu recertyfikującego.

UWAGA: Jeżeli okaże się, że organizacja nie spełnia wszystkich wymagań, zostaną wskazane niezgodności i konieczne będzie ich zamknięcie przed uzyskaniem certyfikatu.

Wrzesień 2018
Ostateczny termin adaptacji systemu do nowej normy
N
N+1
N+2
N+3
2 dni audytowe na zgodność z ISO 9001:2008
1 dzień audytu nadzoru na zgodność z ISO 9001:2008
1 dzień audytu nadzoru na zgodność z ISO 9001:2008
Przejście na ISO 9001:2015 będzie wymagało dodatkowych dni audytowych*
N = rok pierwszego audytu
* liczba dni audytowych jest zależna m.in. od ilości zatrudnionych osób, czy liczby oddziałów/lokalizacji w firmie

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ CERTYFIKACJĘ
ISO 9001 Z BUREAU VERITAS?

 • Udowodnij zgodność z międzynarodowymi standardami
  Certyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 9001 wskazuje na wysoki poziom jakości przy składaniu ofert w przetargach.
 • Zdobądź dostęp do rynków lokalnych i globalnych
  Wdrażając certyfikację systemu zarządzania jakością ISO 9001 zyskujesz dowód stałego zaangażowania Twojej organizacji w jakość i satysfakcję klientów. Zapewniając wysoką jakość usług, Twoja organizacja może zdobyć dostęp do szerszej puli kontraktów lokalnych i międzynarodowych.
 • Znak będący dowodem doskonałych wyników Twojej organizacji
  Znak certyfikacyjny Bureau Veritas Certification jest rozpoznawalny i ceniony na całym świecie jako symbol niezawodności, zaufania oraz zrównoważonego rozwoju.

Usługi komplementarne

Szeroki wachlarz usług szkoleniowych,
webinary oraz kursy tradycyjne, w tym:

Kursy poświęcone nowej normie ISO 9001:2015

Przedstawiciel Kierownictwa ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 więcej >>
Norma ISO 9001:2015 prezentacja zmian i omówienie kluczowych wymagań więcej >>
Audytor Wewnętrzny ISO 9001:2015 (nierejestrowany w IRCA) więcej >>
ISO 9001:2015 - doskonalenie technik audytowania, ryzyko w procesie audytowania NEW! więcej >>

Szkolenia rejestrowane w IRCA

Audytor Wiodący ISO 9001:2015 (rej. w IRCA) więcej >>
Audytor Wewnętrzny wg ISO 9001:2015 (rej. w IRCA) więcej >>

Kursy technik audytowania:

Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania więcej >>
Techniki audytu więcej >>
Jak skutecznie komunikować się podczas audytu? więcej >>
Warsztaty dla Pełnomocników ISO 9001 więcej >>
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania więcej >>

Skontaktuj się z naszym biurem i zapytaj o certyfikację

Wypełnij formularz i pobierz bezpłatny przewodnik po nowej normie ISO 9001:2015 i dowiedz się jak w pełni wykorzystać zmianę