NOWA NORMA

ISO 9001:2015 SKUTECZNA STRATEGIA PRZEJŚCIA JAKI JEST CEL REWIZJI 2015? Norma dotycząca systemu zarządzania jakością ISO 9001
została poddana w 2015 roku korekcie, której głównym
celem jest wzrost konkurencyjności firm wdrażających
systemy ISO.
Dowiedz się więcej

najważniejsze zmiany w nowej normie ISO 9001?

center-block

Jednolita struktura HLS

Ujednolicona nadrzędna struktura HLS (high level structure), spójna dla wszystkich norm ISO, ułatwiająca przyłączenie więcej niż jednej normy do systemu zarządzania
center-block

Przystępny język

Przystępny język i mniej sformalizowane wymogi ułatwiają wdrożenia w różnych typach organizacji – szczególnie u usługodawców
center-block

Analiza ryzyka

Jednoznaczne wymagania zorientowane na osiąganie założonych celów i ciągłe doskonalenie
center-block

Ukierunkowanie na biznes

Ukierunkowanie na biznes nowej normy skoncentrowanej na uzyskaniu wyższej satysfakcji klientów dzięki wysokiej kulturze pracy oraz jakości wytwarzanych wyrobów
center-block

Elastyczne podejście

Mniej wymogów dotyczących procedur i dokumentacji. Zyskujesz większą swobodę podczas planowania i wdrażania systemu jakości
center-block

Uwzględnienie kontekstu

Uwzględnienie kontekstu organizacji pozwala identyfikować potrzeby wszystkich zainteresowanych stron, a przez to obierać nowe kierunki rozwoju
center-block

Zarządzanie wiedzą

Zarządzanie wiedzą mające na celu zapewnienie efektywnej komunikacji wewnętrznej i wymiany doświadczeń gromadzonych przez organizację
center-block

Zaangażowanie kierownictwa

Większe zaangażowanie najwyższego kierownictwa w kształtowaniu świadomości pracowników dotyczącej jakości oferowanych wyrobów i usług

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PRZEJŚCIA?

Krok 1

Przeszkól kluczowych członków zespołu (kierownicy działów jakości audytorzy wewnętrzni, dyrektor generalny).

Krok 2

Dostosuj procesy zarządzania i zadbaj o ich zgodność.

Krok 3

Dokonaj integracji elementów pozostałych systemów zarządzania i zaktualizuj dokumentację.

Krok 4

Nadzoruj przebieg nowych procesów. Twórz i analizuj nowe mierniki procesów. Podejmuj odpowiednie działania.

WRZESIEŃ
2015

Wydanie ISO 9001:2015

MARZEC
2017

Koniec wydawania certyfikatów na starą normę ISO

WRZESIEŃ
2018

Koniec ważności certyfikatów na starą normę ISO

DLACZEGO BUREAU VERITAS?

Od momentu wprowadzenia w 1987 roku pierwszej wersji normy ISO 9001, Bureau Veritas skutecznie wspomaga swoich klientów w procedurze przechodzenia przez wszystkie kolejne rewizje i może poszczycić się m.in.:
  • Szerokim zasięgiem sieci certyfikacyjnej obejmującej ponad 60 państw
  • Rozległą wiedzą w zakresie różnych sektorów przemysłowych oraz przepisów prawa obowiązujących na terenie danego państwa
  • Ponad 70000 wydanych certyfikatów na zgodności z normą ISO 9001 – na całym świecie ( w tym 2200 w Polsce*)
  • Akredytacją ponad 40 światowych jednostek akredytacyjnych
  • Pełną ofertą certyfikacji wg różnych norm i standardów (możliwość certyfikacji łączonej)

Usługi komplementarne

Szeroki wachlarz usług szkoleniowych,
webinary oraz kursy tradycyjne, w tym:

Kursy poświęcone nowej normie ISO 9001:2015

Przedstawiciel Kierownictwa ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 więcej >>
Norma ISO 9001:2015 prezentacja zmian i omówienie kluczowych wymagań więcej >>
Audytor Wewnętrzny ISO 9001:2015 (nierejestrowany w IRCA) więcej >>
ISO 9001:2015 - doskonalenie technik audytowania, ryzyko w procesie audytowania NEW! więcej >>

Szkolenia rejestrowane w IRCA

Audytor Wiodący ISO 9001:2015 (rej. w IRCA) więcej >>
Audytor Wewnętrzny wg ISO 9001:2015 (rej. w IRCA) więcej >>

Kursy technik audytowania:

Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania więcej >>
Techniki audytu więcej >>
Jak skutecznie komunikować się podczas audytu? więcej >>
Warsztaty dla Pełnomocników ISO 9001 więcej >>
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania więcej >>

Skontaktuj się z naszym biurem i zapytaj o certyfikację

Wypełnij formularz i pobierz bezpłatny przewodnik po nowej normie ISO 9001:2015 i dowiedz się jak w pełni wykorzystać zmianę