ISO 45001:2018

NOWA NORMA ZARZĄDZANIA BHP

Zostaw swój kontakt, oddzwonimy!

Wypełnij formularz i pobierz przewodnik wyjaśniający szczegóły ISO 45001.
Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności, zgodnie z RODO.

SYSTEM zarządzania ISO 45001:2018

– ZDEFINIOWANE KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

Bezpieczeństwo w miejscu pracy jest jednym z fundamentów efektywnego działania przedsiębiorstwa. Niwelowanie do minimum zdarzeń o charakterze wypadkowym oraz zapewnienie środowiska pracy niezagrażającego zdrowiu pracowników to działania przekładające się na wymierne oszczędności ekonomiczne.

Ograniczenie wydatków na leczenie, wysoka frekwencja załogi, niższe składki ubezpieczeniowe to część najważniejszych korzyści, wynikających z utrzymania wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dodatkowe czynniki premiujące dbałość o bezpieczne warunki działania to m.in. wysoka wiarygodność przedsiębiorstwa w oczach kontrahentów oraz pozytywna percepcja podmiotu na rynku pracy.

ISO 45001:2018

CERTYFIKACJA BEZ PROBLEMÓW

Jak przygotować się do przejścia?

Proces migracji na nową normę może trwać od 6 do 18 miesięcy.

1
Krok 1

Szkolenie kluczowych pracowników
(głównie kadra zarządzająca, kierownicy i osoby zarządzające zespołami).

2
Krok 2

Adaptacja procesów
– uzyskanie zgodności z normą w przedsiębiorstwie, jako podstawa do płynnego przejścia całego procesu.

3
Krok 3

Implementacja normy
– aktualizacja dokumentacji oraz zintegrowanie elementów nowej normy z istniejącymi zasadami zarządzania w organizacji.

4
Krok 4

Monitorowanie wdrożenia normy ISO 45001:2018
– obserwacja wprowadzonych zasad (kluczowym zadaniem jest sprawdzenie i analiza procesów oraz wskaźników, a także w razie potrzeby adekwatne reagowanie).

5
Krok 5

Finalna certyfikacja – uzyskanie certyfikatu zgodności z normą ISO 45001:2018

Migracja do nowej normy

- o czym należy pamiętać?

Norma ISO 45001:2018 zastępuje normy OHSAS 18001:2007 oraz PN-N-18001:2004. Ustalony został trzyletni okres migracji od daty publikacji normy ISO 45001:2018. Certyfikaty na zgodność z OHSAS 18001 i PN-N-18001 wygasają zatem z dniem 11 marca 2021.

Szczegóły dotyczące migracji klientów z OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018 są bardzo przejrzyste. IAF (International Accreditation Forum) promuje podejście, zgodnie z którym, po zakończeniu okresu przejściowego, akceptowane będą tylko akredytowane certyfikaty ISO 45001:2018. Migracja do normy ISO 45001 jest możliwa tylko w przypadku ważnej akredytowanej certyfikacji OHSAS 18001.

W celu uniknięcia problemów z ciągłością certyfikacji ostatecznym terminem wydania nowego certyfikatu jest data zakończenia trzyletniego okresu przejściowego (11 marca 2021r.). Do tej daty cały proces certyfikacji musi zostać zakończony, łącznie z wyjaśnieniem ewentualnych niezgodności.

UWAGA!

Certyfikacja ISO 45001 dla organizacji uprzednio certyfikowanych na zgodność z OHSAS 18001:2007 pod akredytacją UKAS i PCA różni się i wymaga odmiennych scenariuszy przejścia. Odmienne zasady migracji do ISO 45001 towarzyszą też organizacjom certyfikowanym na zgodność z normą PN-N-18001:2004.

Dla pełnej informacji, skontaktuj się z nami i zapytaj o procedurę przejścia dla Twojej firmy.

Skontaktuj się z nami

PEŁNE WSPARCIE W PROCESIE migracji

Szkolenia dedykowane normie ISO 45001

Omówienie
normy ISO 45001:2018

Na szkoleniu omawiamy nową strukturę normy (High Level Structure) oraz główne zmiany w stosunku do OHSAS 18001. Omawiamy również poszczególny punkty normy oraz jej integrację z innymi systemami zarządzania takimi jak ISO 9001 czy ISO 14001.

Audytor
normy ISO 45001:2018

Poza omówieniem normy ISO 45001 - szkolenie przygotowuje do przeprowadzania audytów wewnętrznych organizacji, w oparciu o wytyczne ISO 19011. Kurs uwzględnia rozwój głównych kompetencji wymaganych od audytora oraz wskazuje na skuteczne i sprawdzone techniki komunikacji między audytorem a audytowanym.

Audytor
Wiodący ISO 45001:2018
(kurs rejestrowany*)

Poza omówieniem normy ISO 45001 oraz rozwojem głównych kompetencji audytora - podczas tego kursu uczestnicy uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu audytowania oraz zarządzania audytem. Szkolenie jest rejestrowane w CQI/IRCA*, międzynarodowej organizacji zrzeszającej i kwalifikującej audytorów. Certyfikat uzyskany po zdaniu egzaminu to prestiż i globalnie uznane jakości szkolenia.

*Bureau Veritas jest jedną z kilkudziesięciu organizacji szkoleniowych na świecie, które zdobyły kwalifikacje i uprawnienia potrzebne do nauczania pod patronatem The Chartered Quality Institute (CQI) / International Register of Certificated Auditors (IRCA). Współpracujemy z tą organizacją już od 1995 roku

Z OHSAS 18001 do ISO 45001

NOWE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

Zwiększenie bezpieczeństwa – celem jest pomoc organizacjom wszystkich typów i rozmiarów w tworzeniu i wdrażaniu systemów, które proaktywnie zapobiegają urazom i chorobom związanym z pracą.

Nowe koncepcje zarządzania – norma wymaga głębszego zaangażowania się kadry kierowniczej w działanie systemu, jak i uczestnictwo samych pracowników. Pomaga w lepszym planowaniu, wsparciu i działaniu operacyjnym.

Lepsza identyfikacja ryzyka – ISO 45001 pozwala na lepszą ocenę ryzyka, a także wdrożenia działań i nowych struktur w przedsiębiorstwie, aby zmniejszać ryzyko wypadków w pracy i ogólnych kosztów incydentów bhp.

Orientacja na biznes – wdrożenie systemu pozytywnie wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa. Dbałość o zasady BHP oraz zmniejszenie liczby wypadków korzystnie wpływa nie tylko na pracę zespołu, ale i dotrzymywanie terminów zamówień.

Jednolita struktura normy (HLS) – Norma jest zgodna ze strukturą High Level Structure, jednolitą dla wszystkich systemów zarządzania ISO - ma to na celu spójną prezentację wymagań oraz łatwiejsze zintegrowanie różnych systemów w jeden system zarządzania.

CO BUREAU VERITAS

MOŻE DLA CIEBIE ZROBIĆ?

Jesteśmy światowym liderem certyfikacji systemów zarzadzania.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie w zakresie certyfikacji OHSAS 18001 kompleksowo przeprowadzamy organizacje przez procedury migracji z OHSAS 18001 do ISO 45001. Nasze usługi obejmują zarówno certyfikację, jak i specjalistyczne szkolenia.

Wybierając Bureau Veritas – jako dostawcę usług szkoleniowych i certyfikacyjnych – udowadniasz swoją dbałość o najwyższą jakość procedur. Jest to wiodąca na świecie firma doceniana za swoją niezawodność, zrównoważony rozwój i wiarygodność.

Pomagamy klientom różnorodnych branż sprostać wyzwaniom w zakresie jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ryzyka korporacyjnego i odpowiedzialności społecznej. Celem działania naszych zespołów na całym świecie jest: ochrona ludzi, majątku i środowiska poprzez identyfikację, zapobieganie, zarządzanie i ograniczanie ryzyka.

Chcesz lepiej zrozumieć proces migracji na nowa normę i dowiedzieć się, co ulega
zmianie po przejściu z OHSAS 18001 na ISO 45001?

Pobierz przewodnik techniczny wyjaśniający szczegóły zmian.

Wypełnij formularz i poproś o wycenę

Skontaktuj się z nami: (+48) 695 653 798

Bezpiecznie przeprowadzimy Twoją firmę przez proces migracji lub certyfikacji.