NOWA NORMA

ISO 1400:2015 SKUTECZNA STRATEGIA PRZEJŚCIA JAKI JEST CEL REWIZJI 14001?
Nowa norma zapewnia organizacjom ramy do działań, które mają na celu ochronę środowiska, przy jednoczesnym uwzględnianiu potrzeb społeczno-ekonomicznych. Głównym założeniem rewizji jest ukierunkowanie na praktykę biznesową oraz udostępnienie zbioru uniwersalnych i stabilnych wymagań na przynajmniej 10 następnych lat. Dowiedz się więcej

Jakie są nawjażniejsze zmiany w ISO 14001?


Struktura HLS
Struktura normy ISO 14001:2015 jest zgodna ze strukturą High Level Structure, jednolitą dla wszystkich systemów zarządzania ISO - ma to na celu spójną prezentację wymagań oraz łatwiejsze zintegrowanie różnych norm w jeden system zarządzania.

Zarządzanie ryzykiem
Zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem zostały dopracowane dla większej kontroli i redukcji obciążenia środowiskowego. Zarządzanie aspektami środowiskowymi jest związane nie tylko z ryzykiem, ale także z szansami dla organizacji.

Cykl życia
Myślenie w perspektywie cyklu życia umożliwia organizacji identyfikację wpływów na środowisko na każdym etapie od projektowania do finalnego produktu. Sprzyja to innowacyjnemu podejściu do projektowania wyrobów o charakterystyce nie tylko użytkowej ale i przyjaznej środowisku.

Czynnik SZŚ
Organizacja powinna określić zewnętrzne i wewnętrzne czynniki, które mają znaczenie dla celów i wpływają na jej zdolność do osiągnięcia zamierzonych wyników SZŚ. Do czynników tych należą m.in. warunki środowiskowe, na które organizacja może mieć wpływ, lub które mogą mieć wpływ na organizację.

Kadra kierownicza
Nowa norma wymaga większego zaangażowania najwyższego kierownictwa i wzmacnia rolę wyższej kadry kierowniczej. Dzięki temu odpowiedzialność za system nie będzie spoczywała już na jednej osobie pełnomocnika.

Interesariusze
Rewizja wzmacnia koncepcję zarządzania relacjami z interesariuszami organizacji. Istotna jest identyfikacja potrzeb i oczekiwania zainteresowanych stron, które mogą wpłynąć na osiągnięcie zamierzonych celów i zwiększać prawdopodobieństwo odniesienia zrównoważonego sukcesu.

Dokumentacja
Nowa norma przykłada mniejszą wagę do dokumentacji SZŚ. Obowiązek dokumentowania koncentruje się na celach określonych działań (optymalizacja działań, minimalizacja ryzyka), a nie na nakazie dokumentowania procedur.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PRZEJŚCIA?

Krok 1

Przeszkól kluczowy personel (osoby odpowiedzialne za środowisko, audytorzy wewnętrzni, najwyższe kierownictwo).

Krok 2

Dostosuj procesy zarządzania i zadbaj o ich zgodność.

Krok 3

Zintegruj systemy zarządzania i uaktualnij dokumentację.

Krok 4

Opracuj kluczowe wkaźniki skuteczności oraz monitoruj działania, które są źródłem znaczących oddziaływań na środowisko.

Krok 5

Dokonaj ustaleń dotyczących przejścia na nową normę przy założeniu minimalizacji i optymalizacji procedur.

Krok 6

Otrzymaj nowy certyfikat ISO 14001:2015.

W trakcie 3 letniego okresu przejściowego, firma podejmuje decyzję o terminie przejścia na nową normę. W tym okresie możliwa jest także ponowna certyfikacja (recertyfikacja) firmy na zgodność z wersja normy z 2004. Certyfikaty wydane w okresie przejściowym na zgodność z wersją normy z 2004 zachowują swoją ważność do końca okresu przejściowego.

'15

WRZESIEŃ
2015

Wydanie ISO 1400:2015

'17

MARZEC
2017

Koniec wydawania certyfikatów na starą normę ISO 14001:2004

'18

WRZESIEŃ
2018

Koniec ważności certyfikatów na starą normę ISO 14001:2004

DLACZEGO BUREAU VERITAS?

Bureau Veritas skutecznie wspomaga swoich klientów w procesie certyfikacji i może wykazać się m.in.:
  • Globalną obecnością (działalność w ponad 140 państwach) i wieloletnią działalnością w Polsce. Jesteśmy gwarantem jednolitego standardu audytów na całym świecie.

  • Szeroką wiedzą w zakresie poszczególnych sektorów oraz przepisów prawa obowiązujących na terenie danego państwa. Zatrudniamy doświadczonych audytorów środowiskowych, dysponujących wszechstronną wiedzą na tematy środowiskowe i techniczne.

  • Pierwszą na świecie akredytacją w zakresie certyfikacji ISO 14001. Obecnie - uznaniem już ponad 60 światowych jednostek akredytacyjnych.

  • Wydaniem blisko 30 tysięcy certyfikatów na zgodności z normą ISO 14001 na całym świecie.

Usługi komplementarne


Szeroki wachlarz usług szkoleniowych, w tym:

Kursy rejestrowane w IRCA:
 

Audytor Wiodący SZŚ ISO 14001:2015 (5 dni) więcej >>
Audytor Wiodący SZŚ ISO 14001:2015 (3 dni) więcej >>
Kurs rewizyjny Audytor Wiodący ISO 14001:2015 więcej >>

Kursy doskonalące dla audytorów:

Praktyczna Interpretacja Wymagań ISO 14001:2015 więcej >>
Audytor Wewnętrzny SZŚ ISO 14001:2015 więcej >>
Audytor Wewnętrzny Systemów Zintegrowanych więcej >>
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania więcej >>
Techniki audytu więcej >>
Środowiskowa Ocena Cyklu Życia więcej >>
Okresowa ocena zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie SZŚ więcej >>

Webinary:
 

Zmiany w normie ISO 14001 więcej >>

Skontaktuj się z naszym biurem


Pobierz bezpłatny przewodnik po nowej normie ISO 14001:2015 i dowiedz się jak w pełni wykorzystać zmianę